We groeien weer. Hoe gaan we de investering financieren?

Zowel grote als kleine ondernemingen hebben behoefte aan externe financiering, zeker nu de economische groei doorzet. Banken spelen een belangrijke rol en zullen dat ook blijven doen. Maar voor banken is het vaak niet aantrekkelijk klein zakelijke kredieten tussen € 50.000 en € 500.000 te financieren door de relatief hoge handlingskosten en het als hoog ingeschatte risico van deze, voor hen, kleine leningen.

Een aantal nieuwe financieringsinitiatieven kunnen een goede oplossing zijn voor MKB bedrijven met een relatief lage financieringsbehoefte. Aanvullend op het bancaire aanbod worden ook steeds meer nieuwe aanbieders van financiering actief. In meer of mindere mate worden al crowdfunding, kredietunies, leasing en factoring gebruikt om een financiering te verkrijgen. Maar er is een relatief nieuw initiatief; het ALF – Achtergestelde Leningen Fonds.

Binnen het NLII (Nederlandse Investeringinstelling) is het Achtergestelde Leningen Fonds het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de NLII, de drie grootbanken; ABN AMRO, ING en Rabobank, en Aegon Asset Management, met de ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken. Het ALF biedt ondernemers additionele financieringsmogelijkheden én geeft institutionele beleggers de mogelijkheid om direct in Nederlandse MKB-ondernemingen te beleggen.

Voor wie is het o.a.?
• De onderneming bestaat minimaal 3 jaar en is financieel gezond.
• De onderneming gaat investeren of heeft financiering nodig voor opvolging, maar komt gezien de hoogte van het eigen vermogen niet in aanmerking voor een lening van de bank.
• De onderneming is een rechtspersoon die als doel heeft winst te maken en is geen eenmanszaak, maatschap, vof of cv.

Een aantal kenmerken
• De omvang van de achtergestelde lening is € 150.000 tot € 5.000.000.
• Een belangrijke voorwaarde is dat een bank (of een participatiemaatschappij, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij of aandeelhouder) minimaal 50% van de financieringsbehoefte voor haar rekening neemt.
• De looptijd is maximaal 8 jaar waarvan vaak de eerste 3 jaren aflossingsvrij zijn.
• De Staat verleent vanuit de regeling Groeifaciliteit een staatsgarantie op 50% van de eventuele verliezen die ALF maakt op de hoofdsom van de achtergestelde lening. ALF betaalt hiervoor een premie aan de Staat.

Voor meer informatie kun je terecht op NLII.
Je kunt ook een check doen welke financiering voor jouw situatie het beste past, bijvoorbeeld op nationale financieringswijzer.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Martine Klumper