Verzuim is kostbaarder dan je denkt.

Met verzuim krijg je vroeg of laat te maken. Dat verzuim kostbaar is weet elke ondernemer. Maar wat zijn de totale kosten van betaald verzuim als percentage van de loonkosten? Dit is een moeilijk vraagstuk, zeker als de indirecte kosten ook meegenomen worden.

De totale directe kosten van betaald verlof als percentage van de loonkosten zijn vaak nog wel uit te drukken. Hier gaat het over salarissen, kosten voor overuren, vervangende arbeidskrachten en kosten voor arbodienstverlening.
Maar als óók rekening wordt gehouden met de indirecte kosten van betaald verlof dan stijgt dat percentage flink.

Vaak heb je als ondernemer wel een buikgevoel over deze kosten, maar ontbreken de cijfers. Dit komt door een stuk onwetendheid en daarnaast ontbreekt meestal de kennis hoe je de cijfers boven tafel moet krijgen. Tenslotte is er de mindset; op sommige plekken wordt verzuim oogluikend toegelaten. Maar je kunt de kosten alleen omlaag krijgen als je onderkent hoe groot het probleem eigenlijk is.

De indirecte kosten kunnen doorgaans herleid worden tot drie typen van productiviteitsverlies;
– lagere productiviteit van een vervangende arbeidskracht; een tijdelijke kracht is minder bekend met de functie.
– productiviteitsverlies van collega’s; inwerken en/of begeleiden van nieuwe collega’s kost tijd.
– productiviteitsverlies van de leidinggevenden; regelen van vervanging, inwerken, begeleiden en/of het aanpassen van processen kost tijd.

Wanneer je bovenstaande in tijd en dus in geld kunt uitdrukken, weet je waar je aan toe bent. Een goede rekentool hiervoor is www.verzuimkosten.nl.

Nog belangrijker dan het uitrekenen van de totale kosten, is natuurlijk het terugdringen van verzuim. Door een gedegen HR-aanpak, aandacht voor je medewerkers en het bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarnaast is het van belang om vanaf de eerste verzuimdag in gesprek te blijven met de medewerker en ‘de drempel’ laag te houden. Bij langdurig verzuim moet, naast het contact onderhouden, het re-integratie proces worden gevolgd volgens de verplichte stappen van het UWV (probleemanalyse, plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie en de eventuele bijstellingen tussentijds).

Wij kunnen je helpen met een arbeidscoach, casemanager, mediator of HR-adviseur.
Wil je meer weten over het terugdringen van ziekteverzuim of begeleiding bij langdurig verzuim? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Dorien Vergnes