Toch meer regulering nodig voor de beoordeling arbeidsrelaties.

De eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA heeft een speciaal meldpunt opgeleverd bij de Belastingdienst. Het meldpunt moet ‘eventuele’ knelpunten van de modelcontracten oplossen. die voortvloeien uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Dat heeft staatssecretaris Wiebes van financiën deze week bekend gemaakt.

‘Eventuele’ knelpunten; knelpunten zijn er wel degelijk, 5 maanden na afschaffing van de VAR verklaring en de intreding van de Wet DBA blijkt dat een kwart van de voorgelegde modelovereenkomsten door de Belastingdienst wordt afgewezen. De gemiddelde tijd die de fiscus nodig heeft om een modelovereenkomst te beoordelen is 10,8 weken in plaats van 6. De Belastingdienst registreert niet waarom modelovereenkomsten worden afgekeurd.

Er is een hoop onduidelijkheid voor zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers waardoor opdrachtgevers huiverig zijn en worden om zzp’ers in te huren.

Geen modelovereenkomst nodig
Volgens de Belastingdienst is in veel gevallen duidelijk dat een zzp’er of ondernemer niet in loondienst is. In die gevallen is een modelovereenkomst ook niet nodig, dat is een geruststelling. Uit recent onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat zo’n 90% van de opdrachtgevers en 87% van de zzp’ers geen of nauwelijks gebruik maakt van modelovereenkomsten.

Geen boete
Wiebes schrijft dat ‘goedwillende ondernemers’ zich geen zorgen hoeven te maken dat de Belastingdienst boetes uitdeelt als de zzp-wet overtreden wordt. ‘Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren’, aldus de bewindsman.
De VVD heeft Wiebes opgeroepen om zolang er nog ruis en onzekerheid is bij ondernemers geen boetes uit te delen en mochten de problemen niet worden opgelost dan terug te gaan naar de VAR.

Volgens het ILO (International Labour Organisation) is Nederland koploper op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Door de digitalisering en robotisering van de huidige economie zal er in het bedrijfsleven alleen maar meer behoefte bestaan aan flexibele arbeidsrelaties. Geen land kent zoveel zelfstandigen, tijdelijke banen en deeltijdwerk als Nederland. De oprukkende flexibilisering in Nederland is volgens het ILO een voorbode voor wat veel andere Europese landen te wachten staat. ‘Je kunt deze trend niet keren, alleen op een aanvaardbare manier in goede banen leiden’. Het in goede banen leiden lukt met de huidige uitwerking van de wet DBA nog niet zo erg. Er komt nu extra capaciteit bij de fiscus voor de beoordeling van ingediende modelcontracten en er wordt met branche- en koepelorganisaties gekeken hoe de communicatie rondom de wet verbeterd kan worden.

Wil je weten of je werkt met de juiste arbeidsvorm? Wel of geen modelovereenkomst of toch een arbeidsovereenkomst? En aan welke (flexibele)arbeidsovereenkomst jij behoefte hebt? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Mariëlla Ligthart-Keizer