Nooit meer een functioneringsgesprek!

Zou dat fijn zijn? In veel gevallen is het voor alle betrokkenen toch een soort corvee. Het kost beiden veel tijd en energie. Iedereen vindt zichzelf bovengemiddeld functioneren en wie durft daar wat tegenin te brengen?

Het functioneringsgesprek lijkt op zijn retour. We kennen het allemaal; functioneringsgesprekken. En we hebben nog nooit iemand horen zeggen dat het nut groot is. Al jaren wordt er in de HR-wereld over gesproken en er zijn steeds meer bedrijven die experimenteren met andere vormen van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
NRC publiceerde 30 januari jl. een goed artikel over dat de discussie weer volop op gang heeft gebracht.

Jacqueline Ram