Een gift is aftrekbaar van de winst uit een onderneming

Met de feestdagen en richting het einde van het jaar denken we met z’n allen terug aan het afgelopen jaar. De een klaar om het achter zich te laten en al vol met voornemens voor het komende jaar, de ander overdenkt nog eens de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Velen van ons hebben het gevoel dat de wereld in brand staat; er zijn beelden van gebeurtenissen die we niet snel van ons netvlies zullen krijgen. Er is veel nood in de wereld, zowel dichtbij als ver weg.

Dus besteden we graag aandacht aan al die organisaties en mensen die zich – betaald en vrijwillig – met ziel en zaligheid inzetten voor de verdrukten, verdrevenen en minderbedeelden in de wereld. Veel van deze algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) bestaan bij de gratie van donaties van bedrijven en particulieren. Uit een publicatie van Kennislink blijkt dat bij het geven aan goede doelen een mens een goed gevoel krijgt, het zegt dat je een goed mens bent en anderen wilt helpen ten koste van jezelf. Veel mensen voelen zich beter over zichzelf als persoon door anderen te helpen. En ondanks dat wij, als mensen, er ons beter door gaan voelen, hebben veel ANBI’s het moeilijk omdat er niet genoeg giften binnenkomen.

Wellicht ben je niet op de hoogte van het feit dat een gift aftrekbaar is van de winst. Giften aan ANBI’s en steunstichtingen SBBI (sociaal belang behartigende instelling) mogen van de winst afgetrokken worden. Per jaar bedraagt de aftrek maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften wel schriftelijk kunnen bewijzen. Doe je een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag je de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.
Wil je privé een gift doen; als particulier is een gift aftrekbaar van de Inkomsten Belasting. De voorwaarden die gelden voor particulieren kun je vinden op http://www.belastingdienst.nl.

Fijne dagen!
Martine Klumper