De regels voor flexwerk zijn sinds 1 juli veranderd.

Voor Ondernemers die alleen in bepaalde periodes behoefte hebben aan meer personeel is de nieuwe kettingregeling een probleem gebleken. Restaurants bijvoorbeeld die extra vakantiemedewerkers inhuren tijdens de drukke zomer moesten de flexibele medewerkers na een opeenvolging van drie contracten een vast contract aanbieden (tenzij er sprake was van een tussenperiode van een half jaar).

De regels voor flexwerk zijn sinds 1 juli veranderd. De tussenperiode is verkort van zes naar drie maanden. Vanaf nu is het dus mogelijk, in het geval van seizoenswerk (zoals horeca en land- en tuinbouw), na drie maanden een nieuw contract te geven. Het verkorten van deze termijn zal worden afgesproken in de cao.

Let op! Als er geen cao van toepassing is op jouw bedrijfstak of je bedrijf, dan gelden de nieuwe regels niet.
Mocht je meer willen weten over de nieuwe regels of de toepassing hiervan, neem dan contact met ons op.

Mariella Ligthart-Keizer