Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Vanaf 1 mei wordt de VAR afgeschaft en geldt een overgangsperiode van VAR naar modelovereenkomst of op maat gemaakte overeenkomst. Deze periode duurt één jaar. Pas vanaf 1 mei 2017 is de nieuwe regeling echt van kracht. Alom paniek bij ondernemers die veel met freelancers werken, want zij moeten in de komende tijd allemaal … tja, wat moeten ze eigenlijk?

Wat moet je doen als opdrachtgever?
Het betekent dat je als opdrachtgever samen met je opdrachtnemer moet gaan aantonen dat er geen werknemersrelatie bestaat oftewel dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. De informatie van de Belastingdienst hierover komt op dit moment nog maar mondjesmaat binnen. De modelovereenkomsten die de Belastingdienst op haar site heeft gezet om duidelijkheid te verschaffen zullen binnenkort worden herschreven.

Voor de echte duidelijkheid zullen we dus nog even geduld moeten hebben. En ondertussen? Maak afspraken met ingehuurde zelfstandigen waaruit de zelfstandigheid duidelijk naar voren komt. Dat zal in veel gevallen maatwerk betekenen, waarbij je als ondernemer een passende overeenkomst moet (laten) vervaardigen. Eenmaal een goedgekeurd contract dan kan deze 5 jaar worden gebruikt voor werkzaamheden door ZZP’ers binnen het bedrijf van de opdrachtgever (mits de werkzaamheden en voorwaarden gelijk zijn aan die in het goedgekeurde contract zijn beschreven).

Let op dat je als ondernemer je zaken goed regelt met je opdrachtnemer per 1 mei a.s., want vanaf 1 mei 2017 kun je ervan uitgaan dat de Belastingdienst juist bij ondernemingen die veel met opdrachtnemers werken gaat controleren. Dat betekent dat er in de praktijk moet gebeuren wat er op papier is overeengekomen. Als de feitelijke situatie anders is dan contractueel vastgelegd en overeenkomt met de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst. Het gevolg; een aanslag loonbelasting met terugwerkende kracht.

Wil je weten of er sprake is van een arbeidsrelatie of overeenkomst van opdracht, doe dan hier alvast de toets.

In het algemeen stelt de wet vier vereisten aan de arbeidsovereenkomst:
• De werknemer is verplicht gedurende zekere tijd de bedongen arbeid te verrichten
• De werknemer moet overeengekomen arbeid zelf verrichten
• Er wordt loon betaald
• Tussen werknemer en werkgever bestaat een gezagsverhouding

Kenmerken van een overeenkomst van opdracht:
• De opdrachtnemer hoeft de arbeid niet persoonlijk te verrichten, hij/zij mag zich laten vervangen
• De opdracht is gericht op het tot stand brengen van een resultaat, het leveren van een product of het uitvoeren van een dienst.
• De opdrachtgever heeft het recht om aanwijzingen en instructies te geven.

De komende maanden zal steeds meer bekend worden. Wij houden je natuurlijk via de blogs van Unburden Collective op de hoogte. En heb je advies of hulp nodig bij het vervaardigen van een overeenkomst van opdracht; de juristen van Unburden zijn je graag van dienst. Neem contact op.

Claudia Beishuizen en Mariella Ligthart-Keizer